Отговор: Паръчка

#1085
Димитър Бонев
Модератор

Предлагаме фанелки – домакински и гостуващи по петнайсет паунда.Само ако съберем педесет желаещи ще можем да поръчаме.Желаещите да ме уведомят за размера и вида на личният ми имейл.